Czas życia zdjęć w PrestaShop?

Bardzo prostym i szybkim sposobem przyspieszenia sklepu jest wydłużenie cache-control dla zdjęć, CSS, JS.

Jak to zrobić?

Oczywiście można to zlecić komuś? :) Jednak jeżeli potraficie użyć jakiegoś klienta FTP, można spróbować na własną rękę. 

Wchodzimy do katalogu domeny, szukamy pliku .htaccess

Wklejamy poniższy kod tuż nad

# ~~start~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again

<IfModule mod_headers.c>
# WEEK
<FilesMatch ".(jpg|jpeg|png|gif|swf|css|js|JPG)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</FilesMatch>
</IfModule>

# ~~start~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated again
# .htaccess automaticaly generated by PrestaShop e-commerce open-source solution
# http://www.prestashop.com - http://www.prestashop.com/forums

Za co odpowiada ten kod

# ~~start~~ Do not remove this comment, Prestashop will keep automatically the code outside this comment when .htaccess will be generated againZa

Wszystko co pod nim jest generowane automatycznie, więc zostanie nadpisane.


Spodobał ci się artykuł :)