Instrukcja

Spis treści

 1. Jak zainstalować Moduł w PrestaShop
 2. Wstęp
 3. Ustawienia danych firmowych
 4. Ustawienia Pozycji oferty
 5. Ustawienia oferty
 6. Domyślne pola
 7. Konfiguracja konta klienta
 8. Tworzenie ofert
 9. Edycja ofert
 10. Podgląd ofert
 11. Wysyłanie ofert
 12. Pobieranie PDF
 13. Pobieranie HTML
 14. Zakładka moje oferty
 15. Przypisywanie oferty do klienta

Instrukcja

 1. Jak zainstalować Moduł w PrestaShop

  Moduły to wtyczki, które pozwalają na dodanie dodatkowych funkcji w Twoim sklepie.

  Moduły udostępniane przez nasz sklep są w formacie ZIP, jest to archiwum instalacyjne modułu.
  Instalacja modułu jest bardzo prosta, wygląd panelu administracyjnego może być inny dla poprzednich wersji PrestaShop.

  Przejdź w panelu administracyjnym do Moduły > Module Manager (Menadżer Modułów). Następnie w prawym górnym rogu kliknij Załaduj moduł.

  Następnie upuść archiwum modułu w okienku, lub wybierz plik

 2. Wstęp

  Konfiguracja modułu dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce Moduły > Module Manager (Menadżer Modułów). W wyszukiwarce wpisz nazwę moduł, następnie naciśnij enter, lub skorzystać z przycisku Szukaj (przycisk z lupą).
  Przejdź do konfiguracji, za pomocą przycisku Konfiguruj Wygląd panelu administracyjnego może być inny dla poprzednich wersji PrestaShop.

 3. Ustawienia danych firmowych

  Dodaj logo do oferty - jeśli chcesz dodać logo do oferty zaznacz na Tak (następnie prześlij plik)
  Logo - prześlij plik w formacje png, jpg zalecany rozmiar to 250 (szerokość) 50 wysokość
  Twój adres na ofercie:

  • Nazwa firmy
  • Ulica
  • Kod pocztowy
  • Miasto
  • Fax (można pominąć)
  • Telefon
  • Link na ofertach (link do twojego sklepu lub twojej strony www)
  • Regon (można pominąć)
  • Numer NIP

 4. Ustawienia Pozycji oferty

  Pokaż starą cenę na ofercie - jeśli zaznaczysz Tak - na ofercie klient zobaczy również starą cenę
  Pokaż kod produktu - dodaje kod produktu w pozycji oferty
  Pokaż kod ean - dodaje kod ean produktu w pozycji oferty
  Pokaż sekcję płatności - dodaje sekcję płatności
  Pokaż sekcję dostawa - dodaje sekcję dostawa
  Dodaj miniaturki produktów - dodaje miniaturekę produktu
  Dodaj link do produktu - dodaje link z przekierowaniem bezpośrednio do produktu
  Dodaj do produktu krótki opis - dodaje krótki opis do pozycji oferty
  Dodaj do produktu długi opis - dodaje długi opis do pozycji oferty
  Usuń tagi html: opis krótki - zalecamy aby nie dodawać opisów w formie html ponieważ mogą rozsypać wygląd całej oferty (zaznacz Tak)
  Usuń tagi html: opis długi - zalecamy aby nie dodawać opisów w formie html ponieważ mogą rozsypać wygląd całej oferty (zaznacz Tak)
  Link dodaj do koszyka na ofertach - klient będzie mógł automatycznie dodać produkty do koszyka z ofety - w przypadku utwożenia oferty dla klienta spoza bazy będzie mógł dodać ją do swojego konta za pomocą tego linku. Aby używać tej opcji Włącz zakładkę Konfiguracja konta klienta Pokaż zakładkę ofert w Moje Konto.

 5. Ustawienia oferty

  Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu - możesz twożyć oferty dla klientów krótych jeszcze nie masz w bazie danych. Klient będzie mógł dodać ofertę do nowo założonego konta
  Dodaj pole Nazwa Oferty - dodatkowe pole w edycji oferty
  Dodaj pole opisowe w nagłówku - dodaje pole opisowe przed produktami w ofercie
  Ilość dni przez które klient jest uważany jako nowy - kliencji oznaczeni jako nowi będą

 6. Domyślne pola

  Domyślne pola służą do zdefiniowania wartości domyślnych przy ofertach.
  Tytuł - domyślny tytuł wiadomości przy wysyłaniu oferty
  Treść - domyślna treść wiadomości przy wysyłaniu oferty
  Domyślna dostawa - pole Dostawa jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania
  Domyślna płatność - pole Płatność jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania (np Przelew, Płatność Elektroniczna)
  Warunki dostawy - pole Warunki dostawy jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania (np EXW, DAP)
  Warunki dostawy - pole Warunki dostawy jest tekstowe - jednak możesz skorzystać z autousupełniania (np EXW, DAP)
  Opis w nagłówku - jest to opis przed listą produktów (możesz go edytować dodając ofertę / edytując ofertę)
  Opis w stopce - jest to opis po liście produktów (możesz go edytować dodając ofertę / edytując ofertę)

 7. Konfiguracja konta klienta

  Pokaż zakładkę w Moje Konto - jeśli chcesz możesz wyświetlić klientom zakładkę Moje Oferty w zakładce Moje Konto
  Pozwól tworzyć zapytania ofertowe - jeśli zaznaczysz Tak - klient będzie mógł stworzyć zapytanie ofertowe z produktów które ma w koszyku
  Maksymalna ilość zapytań ofertowych klienta - za pomocą tej opcji organiczysz ilość zapytań ofertowych od jednego klienta
  Id klienta z opcją administratora - dodaj tutaj id klienta (twój id) - wtedy zobaczysz dodatkowe opcje od frontu. Będziesz mógł tworzyć oferty dla klientów korzystając ze sklepu. Dodajesz produkty do koszyka, a gdy wszystko jest gotowe przechodzisz do Moje Konto Moje Oferty Wprowadź email klienta lub email i nr nip.

  Jeśli klient występuje w bazie (po email) automatycznie oferta będzie przypisana do jego konta. Jeśli nie występuje oferta zostanie utworzona dla klienta spoza bazy. Jeśli chcesz tworzyć oferty dla klientów spoza bazy zaleca się włączyć opcję: Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu Zakładka Ustawienia Oferty
  Ważne aby klient z opcją administratora nie posiadał zniżek ponieważ automatycznie mogą zostać przypisane do danej oferty.

 8. Tworzenie ofert

  Po instalacji moduł jest dostępny w zakładce Katalog Generowanie ofert
  Za pomocą przycisku przejdziesz do formularza tworzenia ofert.
  Wprowadź id lub pierwsze litery imienia, nazwiska, lub e-mail klienta. Otworzy się autousupełnianie - wybierz klienta
  Następnie wybierz lub dodaj adres klienta (będzie wyświetlany na ofercie).
  Wybierz walutę oraz język oferty (uwaga język musi być aktywny) aby wygenerować pdf, html.
  Kolejne pola są opcjonalne, cześć z nich korzysta z autouzupełniania wprowadzonego w konfiguracji.

  Nazwa pola Czy wymagane Opis
  Klient Tak * * Pole z autouzupełnieniem - opcjonalne jeśli korzysztasz z opcji Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu
  Adres Tak * * Pole z autouzupełnieniem - opcjonalne jeśli korzysztasz z opcji Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza baza sklepu
  Nazwa oferty Nie * * Dodatkowe pole widoczne tylko w administracji - jego wyświetlanie jest zależne od opcji Dodaj pole Nazwa Oferty
  E-mail klienta Nie Jeśli chcesz tworzyć oferty dla klientów spoza bazy właśnie tu wprowadź e-mail klienta, wyświetlanie tego pola jest zależne od opcji: Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza bazy sklepu.
  Numer nip Nie Jeśli chcesz tworzyć oferty dla klientów spoza bazy właśnie tu wprowadź numer nip klienta, wyświetlanie tego pola jest zależne od opcji: Pozwól na tworzenie ofert dla klientów spoza bazy sklepu.
  Waluta Tak Zmiana tego pola automatycznie usuwa pozycje oferty.
  Numer nip Tak Zmiana tego pola automatycznie usuwa pozycje oferty.
  Numer u kontrahenta Nie Opcjonalny numer zapytania ofertowego (przy generowaniu zapytań z koszyka dodaje się nr koszy)
  Nagłówek Nie Nagłówek jest pole opisowe wyświetlane przed listą produktów w ofercie (widoczność pola zależna od Dodaj pole opisowe w nagłówku)
  Stopka Nie Stopka jest pole opisowe wyświetlane po liście produktów
  Sposób płatności Nie Pole korzysta z autocomplete - wartości domyślne możesz zmienić w ustawieniach: Domyślne Pola Domyślna płatność
  Jest to pole opisowe jeśli nie chcesz korzystać z domyślnych możesz wpisać własne
  Dostawa Nie Pole korzysta z autocomplete - wartości domyślne możesz zmienić w ustawieniach: Domyślne Pola Domyślna dostawa
  Jest to pole opisowe jeśli nie chcesz korzystać z domyślnych możesz wpisać własne
  Warunki dostawy Nie Pole korzysta z autocomplete - wartości domyślne możesz zmienić w ustawieniach: Domyślne Pola Domyślne warunki dostawy
  Jest to pole opisowe jeśli nie chcesz korzystać z domyślnych możesz wpisać własne
  Data ważności Nie Określa termin oferty - jeśli chcesz możesz pozostawić puste - oznacza to, że oferta będzie cały czas aktywna dla klienta. Należy pamiętać, że przy generowaniu nowych ofert cena dla klienta może zostać nadpisana.
  Po wprowadzeniu danych klienta zacznij wprowadzać produkty: W polu Wprowadź nazwę / kod produktu / id wpisz kilka znaków, otworzy się lista produktów - wybierz ten który cię interesuje. Po lewej stronie będziesz widział główne zdjęcie produktu.
  Możesz dodać produkt (zaznaczoną kombinację - jeśli produkt z kombinacjami), lub Dodać wszystkie kombinacje. Jeśli produkt (kombinacja) jest już dodany do oferty - nie będziesz mógł go dodać ponownie.
  W szczegółach popraw cenę lub wybierz rabat procentowy. Akcje:
  - edycja pozycji
  - sortowanie - jeśli chcesz możesz sortować ofertę za pomocą
  - usuwanie pozycji

 9. Edycja ofert

  Przejdź z Menu głównego do Katalog Generowanie Ofert Na liście wybierz Edytuj

 10. Podgląd ofert

  Przejdź z Menu głównego do Katalog Generowanie Ofert Na liście wybierz Zobacz

 11. Wysyłanie ofert

  Wysyłanie ofert jest dostępne w Podglądzie oferty
  W formularzy możesz edytować treść przed wysłaniem do wadomości będzie dodany wybrany załącznik PDF lub HTML

 12. Pobieranie PDF

  Pobieranie PDF jest dostępne bezpośrednio z Edycji, Podglądu oraz z Listy Ofert
  Przykładowe oferty w PDF:
  Pdf bez zdjęć
  Pdf

 13. Pobieranie HTML

  Pobieranie HTML jest dostępne bezpośrednio z Podglądu oraz z Listy Ofert

 14. Zakładka moje oferty

  Jeśli chcesz udostępnić klientom zakładkę moje oferty w konfiguracji ustaw Pokaż zakładkę w Moje Konto na Tak

 15. Przypisywanie oferty do klienta

  Jeśli tworzysz oferty dla klienta spoza bazy - zaznacz w konfiguracji Link dodaj do koszyka na ofertach na Tak oraz Pokaż zakładkę w Moje Konto na Tak
  Klient zostanie przekierowany do kontrolera w którym zostanie poproszony o utworzenie konta. Po utworzeniu konta będzie mógł przypisać ofertę do swojego konta
  Oferta może zostać przypisana tylko do jednego konta
  Jeżeli ktoś skorzysta z opcji utworzenia oferty link wygaśnie i będzie aktywny tylko do tworzenia koszyka dla przypisanego klienta

Często zadawane pytania

1. Gdzie mogę przetestować moduł?
Wyślij nam e-mail - udostępnimy moduł do testów na naszym serwerze
2. Czy mogę tworzyć oferty dla klientów których nie mam w bazie?
Tak jeśli zaznaczysz to w konfiguracji
3. Chcę zmienić szablon pdf jak to zrobić?
Obecnie szablon jest zapisany w tpl - prześlij nam swój pomysł - wycenimy zmianę dla Ciebie
3. Jak wygląda pdf?

Pdf bez zdjęć
Pdf

Log zmian

Wersja 1.0.5

 1. Do wyboru 3 szablony oferty
 2. Możliwość dostosowania wysokości Strona 1/1
 3. Dodanie łącznej kwoty netto
 4. Wybór łączna kwota netto / brutto
 5. Dodanie tła do dokumentu
 6. Nowa opcja w konfiguracji: generowanie cen specyficznych
 7. Możliwość dpdawania tła do oferty
 8. Opcjonalnie wyświetlenie paginacji
 9. Opcjonalnie wyświetlenie danych twojej firmy
 10. Opcjonalnie generowanie cen specyficznych
 11. Dodanie wyboru czcionki: Andale Mono, Arial, FreeMono, Georgia, OCR A Std, Times

Wersja 1.0.4

 1. Aktualizacja dla PrestaShop 1.7.7.+

Wersja 1.0.3

 1. Rozwiązanie problemów z filtrowaniem
 2. Optymalizacja kodu

Wersja 1.0.2

 1. Tłumaczenia
 2. Aktualizacja cen specyficznych
 3. Dodanie statusu oferty
 4. Dodanie id_pracownika który przygotował ofertę#E7DB74
 5. Dodanie przycisków - przeniesienie do podglądu
 6. Dodanie przycisków - przeniesienie do edycji
 7. Dodanie historii wysyłanych ofert
 8. Uproszeczenie konfiguracji
 9. Możliwość dodawania logo
 10. Możliwość generowanie oferty z koszyka
 11. Możliwość pobrania oferty w formie html
 12. Dodanie opisu do nagłówka ofery
 13. Rozwiązanie problemu z sortowaniem tabeli po edycji pozycji
 14. Rozwiązanie problemu z numerowaniem pozycji po edycji pozycji
 15. Usunięcie zbędnych fontów biblioteki mpdf (możliwość pobrania całości https://github.com/mpdf/)
 16. Dodanie buttona Zapisz i pobierz Pdf (jest widoczny tylko w przypadku edycji)
 17. Dodanie buttona Zapisz i pobierz Html (jest widoczny tylko w przypadku edycji)
 18. Dodanie buttona Zapisz i zostań
 19. Dodanie ofert do Moje konto
 20. Tworzenie koszyka z oferty
 21. Pobieranie oferty po front PDF
 22. Pobieranie oferty po front - HTML
 23. Ograniczenie ilości zapytań ofertowych od jednego klienta
 24. Możliwość dodania oferty do konta klienta za pomocą linku z oferty
 25. Zapis i usuwanie cen specyficzych dla ofert
 26. Zdefiniowanie statusów ofert (zapytanie ofertowe, oferta)
 27. Domyślne pola
 28. Wysyłanie oferty na maila
 29. Dodanie historii pozycji Oferta wysłana
 30. Dodanie historii pozycji Oferta
 31. Dodanie historii pozycji Zapytanie ofertowe
 32. Override price

Wersja 1.0.1

 1. Dodanie możliwości generowania ofert dla klienta spoza bazy danych prestashop
 2. Dodawanie zdjęć produktów do oferty
 3. Drukowanie ofert uwzględnia wybrany język (przeniesienie wydruku do FrontController Auth - Token)

Wersja 1.0.0

 1. Generowanie ofert
 2. Wybór klienta bez przeładowania strony
 3. Wybór adresu klienta bez przeładowania strony
 4. Dodawanie produktów bez przeładowania strony
 5. Edycja pozycji
 6. Dodawanie masowo produktów z atrybutami
 7. Dodawanie klienta do bazy danych
 8. Dodawanie adresu klienta
 9. Wybór waluty
 10. Wybór języka oferty

Kontakt

Adres

Presta-Mod.pl
ul. Kolonia 612
43-391 Mazańcowice