Co jakiś czas będzie możliwość pobrania za darmo modułu 

Import Produktów PrestaShop

Z pośród zarejestrowanych użytkowników wylosujemy 20.

Każdy z nich będzie mógł pobrać darmowy moduł. 

Warunkiem przystąpienia do promocji jest zarejestrowane konto + zgoda na newsletter.